Bài viết mới
Home / Tag Archives: Giám mục mới

Tag Archives: Giám mục mới

80 giám mục mới được bổ nhiệm ở các vùng truyền giáo hội thảo

Từ ngày 05 đến 17/9/2022, Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc tổ chức khoá hội thảo dành cho 80 giám mục thuộc Bộ Truyền giáo, vừa được bổ nhiệm cho các giáo phận ở các vùng truyền giáo. Khoá hội thảo đầu tiên được tổ chức vào …

Read More »