Bế giảng khoá huấn luyện giáo lý viên

Chiều ngày 18/06/2014, cha Giuse Hoàng Văn Lịch, trưởng ban giáo lý giáo phận Bắc Ninh, dâng Thánh lễ tạ ơn  kết thúc khoá huấn...

Xem thêm
Tầm quan trọng của việc học Giáo lý

Không ai trong các bạn trẻ Công giáo là không được học Giáo lý. Các bạn trẻ gốc đạo thì được học Giáo lý Khai tâm,...

Xem thêm