Quy định về thủ tục hôn phối áp dụng cho toàn Giáo Hội tại Việt Nam

Để giúp các mục tử và các đôi bạn chu toàn thủ tục hôn phối theo giáo luật và phù hợp với thực tế, trong...

Xem thêm
Bế giảng khoá huấn luyện giáo lý viên

Chiều ngày 18/06/2014, cha Giuse Hoàng Văn Lịch, trưởng ban giáo lý giáo phận Bắc Ninh, dâng Thánh lễ tạ ơn  kết thúc khoá huấn...

Xem thêm
Tầm quan trọng của việc học Giáo lý

Không ai trong các bạn trẻ Công giáo là không được học Giáo lý. Các bạn trẻ gốc đạo thì được học Giáo lý Khai tâm,...

Xem thêm