Home / Tag Archives: kết hợp đồng tính

Tag Archives: kết hợp đồng tính

Tổng Thư ký Bộ Giáo lý Đức Tin: tài liệu của Ủy ban Kinh Thánh không mở đường cho các kết hợp đồng tính

Đức Tổng Giám mục Giacomo Morandi, Tổng Thư ký Bộ Giáo lý Đức Tin khẳng định rằng tài liệu “Con người là gì?”, mới được xuất bản của Ủy ban Kinh Thánh, không mở ra với vấn đề ly dị hay với các kết hợp đồng tính. Audio Trong cuộc …

Read More »