Bài viết mới
Home / Tag Archives: Loan báo Tin Mừng

Tag Archives: Loan báo Tin Mừng

Làm thế nào để chúng ta loan báo Tin mừng trong môi trường kỹ thuật số ngày nay?

Giáo hội đã giải quyết câu hỏi quan trọng này thông qua Thượng Hội đồng về Người trẻ, cùng với nhu cầu hiểu các động lực của môi trường này, nhu cầu đối thoại với các nền văn hóa và Phúc âm hóa môi trường sống này. “Môi trường kỹ …

Read More »