Lược sử giáo họ nhà xứ Lực Tiến

Địa chỉ: Xóm 8, xã Quý Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Năm thành lập: 1925. Bổn mạng: Thánh Antôn Pađôva (13/6). Dòng tu,...

Xem thêm
Xứ Lực Tiến, sống chứng nhân Tin Mừng cùng với Đức cha Giuse

Hãy trở nên những chứng nhân Tin Mừng là lời mời gọi của Đức cha Giuse, Giám mục giáo phận khi dâng lễ tại nhà...

Xem thêm
Ngày kinh lý thứ tư của Đức cha Giuse tại giáo hạt Tuyên Quang

Ngày kinh lý thứ tư trong chuyến kinh lý của Đức cha Giuse tại giáo hạt Tuyên Quang, ngày 24.4.2024 là ngày làm việc với...

Xem thêm
Lược sử Giáo điểm Cánh Vần, giáo xứ Lực Tiến

Địa chỉ: Thôn 5, xã Quý Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Giáo dân: Giáo điểm Cánh Vần có 42 hộ gia đình với...

Xem thêm
Lược sử giáo họ Xuân Vân, giáo xứ Lực Tiến

Địa chỉ: Xóm Chợ, xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Năm thành lập: 1999. Bổn mạng: Thánh Phêrô (29/6). Dòng tu, tu...

Xem thêm
Lược sử giáo họ Tân Thái, giáo xứ Lực Tiến

Địa chỉ: Thôn Minh Tân, xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Năm thành lập: 1978. Bổn mạng: Thánh Giuse – Bạn trăm...

Xem thêm
Lược sử giáo họ Chản, giáo xứ Lực Tiến

Địa chỉ: Thôn Chản, xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Năm thành lập: 1929. Bổn mạng: Thánh Phêrô (29/6). Dòng tu, tu...

Xem thêm
Lược sử giáo họ Lực Hành, giáo xứ Lực Tiến

Địa chỉ: Xóm Bến, xã Lực Hành, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Năm thành lập: 1925. Bổn mạng: Thánh Antôn Pađôva (13/6). Dòng tu,...

Xem thêm
Lược sử Giáo điểm Quang Thắng – Cầu Giát, giáo xứ Lực Tiến

Địa chỉ: Thôn Quang Thắng và thôn Cầu Giát, xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Năm thành lập: 1986. Giáo dân: Giáo...

Xem thêm
Thiện nguyện trong Chúa nhật truyền giáo

Ngày 23/10/2022, Ban Caritas Giáo phận Bắc Ninh cùng với Gia đình thầy thuốc Giuse Hoàng Lương Cảnh, Công ty Dược phẩm Hoàng Giang, quý...

Xem thêm