Home / Tag Archives: mến yêu hằng ngày (page 36)

Tag Archives: mến yêu hằng ngày

Tông Đồ Cầu Nguyện, 13.11.2019

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13-11   CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Khởi đầu ngày hôm nay, con cảm ơn Ngài, Lạy Chúa, vì con được kêu gọi sống cho Chúa. “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!” (Lc 17,13) Tin Mừng hôm nay chỉ cho con biết …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 13.11.2019

Mến Yêu Hằng Ngày, 13.11.2019, Lc 17,11-19 “Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giê-su, …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, Thứ 3, 13-11-2018

Mến Yêu Hằng Ngày, Thứ 3, 12-11-2018 (Lc 17,7-10) “Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: ‘Mau vào ăn cơm đi’, chứ không bảo: ‘Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu …

Read More »

Tông đồ Cầu nguyện, ngày 12.11.2019

Tông Đồ Cầu Nguyện, ngày 12.11.2019   CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con khởi đầu ngày mới hôm nay bằng một con người chan chứa những mục đích tốt đẹp và khát khao được gần bên Cha. “Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, …

Read More »