Home / Tag Archives: Ngăm Giáo

Tag Archives: Ngăm Giáo

Đôi nét về giáo xứ Ngăm Giáo

Ngăm Giáo trước kia là một giáo xứ lớn, đời sống đức tin khá vững mạnh trong nhiều giai đoạn lịch sử của giáo phận. Tuy nhiên, biến cố di cư năm 1954 đã lấy đi gần hết giáo dân của giáo xứ, khiến cho Ngăm Giáo sầm uất ngày …

Read More »