Home / Tag Archives: Ngọ Xá

Tag Archives: Ngọ Xá

Giáo xứ Ngọ Xá đón cha xứ mới

Ngọ xá: Sáng ngày 5/7/2016, cha quản hạt Bắc Giang Giuse Nguyễn Văn Khiêm về nhận xứ Ngọ Xá. Đưa cha Giuse Khiêm về nhận giáo xứ và chủ tế Thánh lễ là đức cha giáo phận, Cosma Hoàng Văn Đạt sj., cùng đồng tế với ngài có cha tổng …

Read More »