Bài viết mới
Home / Tag Archives: Nhà Gioan

Tag Archives: Nhà Gioan

Gia đình Gioan gặp mặt tại nhà hưu dưỡng Bắc Ninh

Vào lúc 10 giờ 00, ngày 29/9/2022, Đức cha Lau-ren-sô Chu Văn Minh đã chủ tế thánh lễ họp mặt anh em nhà Gioan tại Nhà hưu Từ Phong. Đồng tế có quý cha từng tu học tại nhà Gioan và quý cha trong giáo phận. Mở đầu thánh lễ, …

Read More »