Home / Tag Archives: Nội Bài

Tag Archives: Nội Bài

Hạt Nội Bài thường huấn Ban Hành giáo và Thừa Tác viên Thánh Thể ngoại thường

Vào ngày 06/03/2023, 200 quý vị Ban Hành giáo và Thừa tác viên Thánh Thể ngoại thường của giáo hạt Nội Bài đã tham dự ngày thường huấn tại giáo xứ Nội Bài. Được biết, từ sau cộng đồng Vatican II và nhất là trong mấy năm gần đây, công …

Read More »

Thiết lập Caritas giáo xứ Nội Bài

Chúa Nhật ngày 15/04/2018, Caritas Giáo phận Bắc Ninh đã đến gặp gỡ chia sẻ và thiết lập Caritas Giáo xứ Nội Bài. Thánh lễ thiết lập Ban BAXH-Caritas được cử hành lúc 19h15 do Cha Chánh xứ Gioan B. Nguyễn Xuân Toàn – chủ tế. Cùng với sự hiện …

Read More »