Lược sử Giáo họ nhà xứ Phong Cốc

1.Thông tin cơ bản. Địa chỉ: Phong Cốc, Đức Long, Quế Võ, Bắc Ninh. Bổn mạng: Thánh Giêrônimô (30/9). Dòng tu, hội đoàn đang hiện...

Xem thêm
Lễ Sinh ba giáo xứ Nam Viên, Từ Phong, Phong Cốc giao lưu bóng đá và bế mạc khóa Lễ Sinh 2017

Từ Phong ngày 01/07/2017: Lễ Sinh ba giáo xứ Nam Viên, Từ Phong, Phong Cốc giao lưu bóng đá và Đức Cha Cosma Hoàng Văn...

Xem thêm
Lược sử Giáo họ Kiều Lương

Thông tin cơ bản Địa chỉ: Kiều Lương, Đức Long, Quế Võ, Bắc Ninh. Bổn mạng: Thánh Giuse (19/3). Giáo dân: Giáo họ có 86...

Xem thêm