Home / Tag Archives: Phượng Mao

Tag Archives: Phượng Mao

Phượng Mao: Sinh hoạt hội hè

Mừng lễ Chúa Về Trời, Thiếu nhi và Giới trẻ Di Dân của Giáo xứ Phượng Mao đã có ngày sinh hoạt thật vui và ý nghĩa. Niềm vui đó được thể hiện qua: Trao chứng nhận khóa học Giáo lý Hôn nhân. Sinh hoạt Hội hè. Để chuẩn bị …

Read More »