Giáo xứ Tiên Nha cung nghinh Thánh giá Đại hội giới trẻ

Sáng thứ Ba, ngày 03 tháng 8 năm 2023, cộng đoàn giáo xứ Tiên Nha hân hoan cung nghinh Thánh Giá Đại hội Giới trẻ...

Xem thêm
Gx. Tiên Nha: Hình ảnh thánh lễ khai mạc năm thánh

Sáng ngày 29 tháng 12 năm 2014, toàn thể cộng đoàn giáo xứ Tiên Nha vui mừng được đức cha giáo phận về dâng lễ...

Xem thêm