Home / Tag Archives: tông đồ cầu nguyện

Tag Archives: tông đồ cầu nguyện

Mến Yêu Hằng Ngày, 28.8.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 28-08-2020 (Mt 25,1-13) “Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những …

Read More »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 28.9.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 28-08-2020  CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con bắt đầu ngày mới hôm nay bằng lời cảm tạ Cha vì cuộc đời của thánh Augustinô và mẫu gương tìm kiếm Chúa không ngừng nghỉ của thánh nhân. Xin Cha cho con luôn ý thức được những …

Read More »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 26.8.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26-08-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con cảm tạ Cha vì một ngày mới lại đến. Thêm một lần nữa, Thiên Chúa trao phó lời Ngài trong con như những hạt giống để giúp con lớn lên và dự phần vào con đường công chính …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 25.8.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 25-08-2020 (Mt 23,23-26) “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân …

Read More »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23.8.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23-08-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con tạ ơn Cha vì ngày Chúa Nhật này, và những cơ hội chúng con có thể tụ họp nhau nơi cộng đoàn để chúc tụng tình yêu của Cha. Hôm nay cùng với ĐGH Phanxicô, con dâng lời …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 20.02.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 20-08-2020 (Mt 22, 1-14) Đức Giê-su lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: “Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 17.8.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 17-08-2020 (Mt 19,16–22) Bấy giờ có một người đến thưa Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?” Đức Giê-su đáp: “Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một Đấng tốt lành mà …

Read More »