Home / Tag Archives: tông đồ cầu nguyện (page 2)

Tag Archives: tông đồ cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17.8.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17-08-2020  CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Khởi đầu ngày hôm nay, con đến gần Chúa Giêsu và hỏi Ngài rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?” (Mt 19,16)). Và, Ngài nói với tôi: “Nếu anh muốn …

Read More »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16.8.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16-08-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con tạ ơn Cha vì đã đánh thức con trong ngày Chúa nhật thiêng hôm nay. Chúa Giê-su đến để vực chúng con dậy, Ngài đến tỏ cho những con chiên lạc thấy niềm hy vọng. Xin cho con …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 15.8.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 15-08-2020 (Lc 1,39-56) “Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, …

Read More »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 11.8.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11-08-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con tạ ơn Cha vì một giấc ngủ êm và một ngày tươi mới. Xin Cha tác tạo trong con một quả tim sẵn sàng đón tiếp tha nhân như những đứa trẻ luôn quảng đại đón nhận mọi …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 11.8.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 11-08-2020 (Mt 18,1-5.10.12-14) Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời ?” Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo : “Thầy bảo thật anh em …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 10.8.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 10-08-2020 (Ga 12,24-26) “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì …

Read More »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 7.8.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 07-08-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con bắt đầu ngày mới trong sự hiện diện của Cha nhân lành và cảm tạ đón nhận những ân sủng mà Ngài mong ước ban cho con. Xin Cha ban ơn lành để con sống hiệp nhất cùng …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 7.8.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 07-08-2020 (Mt 16,24-28) Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 6.8.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 06-08-2020 (Mt 17,1-9) Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các …

Read More »