Home / Tag Archives: tông đồ cầu nguyện (page 30)

Tag Archives: tông đồ cầu nguyện

Mến Yêu Hằng Ngày, 9.1.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 09-01-2020 (Lc 4,14-22a) Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường, và được mọi người tôn vinh. Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, …

Read More »

Tông đồ Cầu nguyện, 9.1.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 09-01-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG          Cùng dâng một ngày mới lên Chúa Giêsu, và nguyện hứa cộng tác với Ngài trong sứ mệnh lòng thương xót. Nói với Ngài rằng bạn muốn được cộng tác với Ngài. Cùng đi với Chúa Giêsu và …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 8.1.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 08-01-2020 (Mc 6,45-52) Lập tức, Đức Giê-su bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia về phía thành Bết-xai-đa trước, trong lúc Người giải tán đám đông. Sau khi từ biệt các ông, Người lên núi cầu nguyện. Chiều đến, chiếc thuyền đang ở …

Read More »

Mến yêu Hằng ngày, 7.1.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 07-01-2020 ( Mc 6,34-44) Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Vì bấy giờ đã khá muộn, các môn …

Read More »

Tông đồ Cầu nguyện, 7.1.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 07-01-2020  CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG            Hãy mở rộng trái tim bạn để đón chào ngày mới. Chúng ta được mời gọi cộng tác với Chúa Giêsu, sử dụng tài năng, sức lực và toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Chúa Giêsu kêu gọi …

Read More »

Tông đồ Cầu nguyện, Mến yêu Hằng ngày, 6.1.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 06-01-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG           Hãy tạ ơn Chúa vì cuộc đời của bạn, và đón nhận ngày sống mới với một trái tim hạnh phúc. Tiếng gọi của Chúa Giêsu biến đổi tâm tính của chúng ta, thay đổi lối sống của …

Read More »

Tông đồ Cầu nguyện, Lễ Hiển Linh

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 05-01-2020  CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Hãy dâng lời tạ ơn Thiên Chúa ngay khi bạn bắt đầu ngày mới hôm nay. Hãy dâng cuộc đời của bạn lên Chúa để kết hiệp với sứ mạng của Chúa Giêsu, cách đặc biệt hơn là cầu …

Read More »

Tông đồ Cầu nguyện, 4.1.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 04-01-2020  CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG       Hãy dâng lời tạ ơn Chúa khi ngày mới vừa bắt đầu. Nói với Chúa rằng bạn đã sẵn sàng làm việc cho Ngài, sẵn sàng để được sai đi thi hành sứ vụ của Ngài và cộng tác …

Read More »