Home / Tag Archives: tông đồ cầu nguyện (page 4)

Tag Archives: tông đồ cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, 30.7.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 30-07-2020  CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Bắt đầu ngày mới, con vui sướng có thêm ngày nữa để nuôi dưỡng sự tốt lành Chúa đặt trong con. “Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 29.7.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 29-7-2020 (Ga 11,19-27) Nhiều người Do-thái đến chia buồn với hai cô Mác-ta và Ma-ri-a, vì em các cô mới qua đời. Vừa được tin Đức Giê-su đến, cô Mác-ta liền ra đón Người. Còn cô Ma-ri-a thì ngồi ở nhà. Cô Mác-ta nói …

Read More »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 29.7.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 29-07-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Mỗi ngày trôi qua giống như một hành trình, hành trình cả về thể chất lẫn tinh thần, đưa ta qua những bối cảnh khác nhau. “Khi thầy trò tiếp tục lên đường, Đức Giê-su vào một làng kia. …

Read More »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 28.7.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 28-07-2020  CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con cảm tạ Cha vì một ngày nữa đang đến, con lại có thể gặp Cha trong những điều nhỏ bé. Hôm nay, Chúa Giê su giải thích câu chuyện dụ ngôn, kể rằng: Kẻ gieo hạt giống tốt …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 28.7.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 28-07-2020 (Mt 13,36-43) Bấy giờ, Đức Giê-su bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: “Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe.” Người đáp: “Kẻ gieo hạt giống tốt là …

Read More »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 26.7.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26-07-2020  CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Trong ngày hôm nay, con cảm thấy hạnh phúc khi nhớ đến đức tin liên đới chúng ta như thế nào trong một gia đình tình yêu: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Hôm nay con cầu …

Read More »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 25.7.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25-07-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con dâng lên Cha lời cảm tạ trong ngày lễ thánh Gia-cô-bê tông đồ hôm nay. “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 25.7.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 25-07-2020 (Mt 20,20-28) Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều. Người hỏi bà: “Bà muốn gì?” Bà thưa: “Xin Thầy truyền cho hai …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 24.7.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 24-07-2020 (Mt 13,18-23) “Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên …

Read More »