Bài viết mới
Home / Tag Archives: tông đồ cầu nguyện (page 5)

Tag Archives: tông đồ cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24.7.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24-07-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con thức dậy và nhận ra rằng, con được Chúa Cha từ Thiên Đàng đang nhìn con cách dịu dàng trìu mến, Ngài muốn ban cho con Chúa Thánh Thần của Ngài thông qua Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 22.7.2020

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 22-07-2020 (Ga 20, 1-2.11-18) Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su …

Read More »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22.7.2020

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22-07-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Hôm nay nhân ngày mừng lễ thánh Maria Madalena, chúng con xin dâng lời tạ ơn Cha vì tất cả những người không ngơi lan toả lời của Cha đến mọi nơi bằng đời sống của họ. “Thôi, …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 20.7.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 20-07-2020 (Mt 12, 38-42) Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pharisêu nói với Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ”. Người đáp: “Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng …

Read More »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20.7.2020

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20-07-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Tạ ơn Cha vì con được trao cơ hội để sống thêm một ngày với Cha. Nguyện xin Cha cho con có thể nhìn thấy Chúa Giê-su ngang qua những người con gặp gỡ. Xin cho con thấy …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 17.7.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 17-07-2020 (Mt 12, 1-8) Hôm ấy, vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. Người Pha-ri-sêu thấy vậy, mới nói với Đức Giê-su: “Ông coi, các môn đệ ông …

Read More »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17.7.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17-07-2020  CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con suy niệm Lời Chúa khi bắt đầu ngày sống hôm nay. “Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: ‘Ta muốn lòng nhân, chứ đâu cần lễ tế.'” (Mt 12,7) Có đôi khi, hy sinh bản …

Read More »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 13.7.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13-07-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con khát khao được hợp nhất cùng Chúa Giêsu trong ngày mới hôm nay. “Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được”. (Mt 10,39). …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 13.7.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 13-07-2020 (Mt 10, 34-11,1)   “Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 11.7.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 11-07-2020 (Mt 10, 24-33)  “Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Bê-en-dê-bun, huống chi là người nhà. “Vậy anh em đừng sợ người …

Read More »