Home / Tag Archives: tông đồ cầu nguyện (page 9)

Tag Archives: tông đồ cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18.6.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18-06-2020  CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Những giây phút đầu tiên trong ngày, con ngước nhìn lên Cha, Cha của con ơi. Con bày tỏ lòng biết ơn Cha vì những món quà Cha ban tặng cho cuộc sống của con, và những gì đang …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 18.6.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – CHÚA GIÊ-SU DẠY TA CẦU NGUYỆN Thứ 5, 18-06-2019 (Mt 6, 7-15) “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 17.6.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – ĂN, CẦU NGUYỆN, YÊU Thứ 4, 17-06-2019 (Mt 6, 1-6.16-18) “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban …

Read More »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16.6.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16-06-2020  CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con tạ ơn Cha vì một ngày mới đang mở ra trước mắt con. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu mến …

Read More »

Giáo Xứ Nỉ Ra Mắt 3 Hội Giu-se Mới

Giáo Xứ Nỉ Tưng Bừng Trong Ngày Ra Mắt 3 Hội Giu-se Mới Giáo xứ Bao gồm 8 giáo họ trải dài thao quốc lộ 3 và tỉnh lộ 35 của huyện Sóc Sơn, trước đây thuộc giáo xứ Lập Trí, kể từ tháng 8 năm 2018 được tách ra …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 12.6.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – TRÁNH XA DỊP TỘI Thứ 6, 12-06-2019 (Mt 5, 27-32) Con tạ ơn Cha vì một ngày sống mới. Xin Cha ban ân sủng để con luôn sẵn sàng theo thánh ý Cha trong suốt cuộc đời con. Con dâng ngày hôm nay để cầu …

Read More »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 12.6.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12-06-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con tạ ơn Cha vì một ngày sống mới. Xin Cha ban ân sủng để con luôn sẵn sàng theo thánh ý Cha trong suốt cuộc đời con. Con dâng ngày hôm nay để cầu nguyện cho tất cả …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 11.6.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY –  CHÂN THẬT, CÔNG CHÍNH, NGAY THẲNG Thứ 5, 11-06-2020 (Mt 5, 20-26) “Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. “Anh em đã nghe …

Read More »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 11.6.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11-06-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Thưa Cha con bắt đầu ngày sống hôm nay với tâm tình tạ ơn vì một ngày mới đã đến. Đời con tất cả là hồng ân! Khi nhìn lại, con nhận ra rằng, con được mời gọi để …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 9.6.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – TÔN VINH CHA Thứ 3, ngày 09-06-2020 (Mt 5, 13-16) “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta …

Read More »