Home / Tag Archives: Tử Nê (page 2)

Tag Archives: Tử Nê

Gx Tử Nê: Lãnh nhận Chúa Thánh Thần

Ngày 19.05.2013, đúng ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục Bắc Ninh, đã về họ nhà xứ Tử Nê ban bí tích thêm sức cho 639 em đến từ các giáo xứ: Tử Nê, Phượng Giáo, Ngăm Giáo, Khương Tự và Đạo …

Read More »