Home / Tag Archives: Yên Lãng

Tag Archives: Yên Lãng

Thành lập Caritas Yên Lãng

Tại Giáo xứ Yên Lãng, vào lúc 19h45 thánh lễ thiết lập Caritas Giáo xứ được diễn ra long trọng và sốt sắng. Tham dự Thánh lễ có sự hiện diện của Cha Chánh xứ Gioakim Nguyễn Văn Thoan, Cha Giám đốc Caritas Giáo phận Phanxico Xavie Bùi Quang Thuận, …

Read More »

Gx. Yên Lãng: Lễ cung hiến thánh đường

Yên Lãng: Sáng 15.05, Giáo xứ Yên Lãng hân hoan khi ngôi thánh đường vừa hoàn thiện được cung hiến với tước hiệu Thánh Mẫu Thiên Chúa. Thánh Lễ diễn ra long trọng lúc 09h00 do Đức cha giáo phận chủ sự, cùng đồng tế với Đức Cha còn có …

Read More »