Tài liệu hội thánh Giuse tháng 02 năm 2018

HỘI GIUSE THÁNG 02-2018

Tài liệu hội thánh Giuse tháng  02-2018 (pdf)

– Khai mạc như thường lệ.

I- ĐỌC LỜI CHÚA: Mt 4,1-11

II- SUY NIỆM – HỌC TẬP – CHIA SẺ:

XÂY DỰNG GIA ĐÌNH THÀNH CỘNG ĐOÀN

TÔN THỜ THIÊN CHÚA (Tiếp theo)

– Tháng 1 chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu – suy niệm và chia sẻ: (1). Tôn thờ Thiên Chúa là bổn phận hàng đầu của Kitô hữu; (2). Phân biệt tôn thờ và tôn kính. – Tháng này chúng ta cùng tiếp:

 1. Những tội phạm đến Đức Thờ Phượng:

“Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta”. Điều răn thứ nhất cấm tôn thờ các thần khác ngoài Thiên Chúa duy nhất. Đấng đã tự mặc khải cho dân Ngài. Sau đây là những tội lỗi nhân đức thờ phượng.

Mê tín dị đoan là sự lệch lạc trong cảm thức tôn giáo bởi sự thiếu hiểu biết, nên đã nhẹ dạ cả tin vào những hiện tượng tự nhiên, tưởng chúng có sức siêu nhiên hỗ trợ mình, như: tin ma thuật, bói toán, gọi hồn, thầy bùa, thầy pháp lên đồng, bùa ngải … Mê tín cũng có thể xảy ra trong Kitô giáo, khi gán một ý nghĩa ma thuật cho một số thực hành chính đáng trong việc thờ phượng Thiên Chúa. Mê tín dị đoan là những lý thuyết sai lạc với giáo lý của Giáo Hội. Sách Giaos lý Hội Thánh Công Giáo 2110 dạy “Điều răn thứ nhất cấm mê tín và thái độ vô đạo”.

Thờ ngẫu tượng là thờ các loài thụ tạo, thần thánh hóa chúng lên những gì không phải là Thiên Chúa, thờ ma quỷ, thờ lạy những thần khác như thần tài, thần lộc, ông tà, thần đất, thần sông, thần núi, quyền lực, tiền bạc… Thờ ngẫu tượng là từ chối quyền chủ tể duy nhất của Thiên Chúa.

Sự phạm thánh là sự xúc phạm hay có thái độ bất kính đối với các bí tích và các hành động phụng vụ khác, đối với người, đồ vật, các nơi đã được hiến thánh cho Thiên Chúa. Sự phạm thánh đối với Bí Tích Thánh Thể là một tội nghiêm trọng, bởi vì trong Bí tích này, chính Mình Thánh Đức Kitô hiện diện một cách đầy đủ cả hồn và xác. Tóm lại, phạm thánh là ăn cắp, làm mất phẩm giá hoặc tục hóa vật gì là thánh thiêng.

Sự mại thánh là mua bán những thực tại thiêng liêng bằng những thực tại trần tục, buôn thần bán thánh như mua các chức thánh trong Giáo Hội, lấy tiền mua những của cải thiêng liêng, ân huệ trong Giáo Hội. Mại thánh bao gồm các thỏa thuận mua bán trái luật Giáo Hội, xúc phạm đến các điều thiêng liêng.

4- Xây dựng gia đình thành cộng đoàn Thờ Phượng:

Cha mẹ có bổn phận giáo dục đức tin cho con cái trong gia đình qua việc dạy giáo lý và gương sáng đạo đức của cha mẹ. Để gia đình trở thành cộng đoàn thờ phượng, cần phải:

Cha mẹ, con cái phải tin tưởng hoàn toàn vào quyền năng và tình thương của Thiên chúa trong khi vui buồn, sướng khổ, khó khăn, thử thách. Chỉ có Thiên Chúa mới giúp ta vượt qua mọi khó khăn cuộc đời. Không mê tín dị đoan.

Cha mẹ, con cái siêng năng tham dự thánh lễ, nhất là lễ Chúa nhật. Thánh lễ là hành vi tôn thờ Thiên Chúa cao quí nhất.

Cha mẹ, con cái siêng năng lãnh nhận các phép bí tích – phụng vụ các bí tích là việc làm tôn thờ Thiên Chúa có tính công cộng của toàn thể Giáo Hội.

Cha mẹ, con cái luôn cầu nguyện, duy trì kinh tối trong gia đình. Khi cha mẹ, con cái đọc kinh cầu nguyện thì Thiên Chúa hiện diện và biến gia đình trở thành Giáo Hội thu nhỏ.

* Chia sẻ – Thảo luận:

1- Là loài thụ tạo nói chung và đặc biệt là người Kitô hữu chỉ được tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất, quyền năng tuyệt đối. – Hãy cùng liệt kể những tư tưởng, hành vi, hành động, tập tục… ở địa phương ta trái nghịch với đức thờ phượng: – Tử vi – bói toán – xem ngày giờ tốt xấu – mê tín – may rủi…?

2- Phạm Thánh, làm hư các Bí tích, như: Hiệp lễ không nên, dấu tội trọng khi xưng tội; – Xúc phạm danh Chúa, nơi thờ phượng, kêu tên Chúa và các thánh một cách vô cớ… Ta hiểu và phải giữ như thế nào?

3- Trách nhiệm của cha mẹ với con cái trong việc dạy dỗ và gìn giữ đức tin cho con cháu, như: Dạy kinh bản từ từ lúc con cháu còn nhỏ như Làm dấu, Lạy Cha, Kinh Mừng, Sáng Danh, một Thiên Chúa, Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngôi Hai xuống thế làm người… Làm gương đi nhà thờ đọc kinh dự lễ… chúng ta có thực hiện không hay buông lỏng bỏ mặc?

III- CẦU NGUYỆN KẾT: Đứng đọc Kinh Tin Kính

IV- CẦU CHO CÁC THÀNH VIÊN MỚI QUA ĐỜI:

 1. Anrê Nguyễn Thế Thúy – Tân Lợi – Phúc Yên – Tây Nam
 2. Giuse Nguyễn Văn Khởi – Yên Lãng – Thái Nguyên.
 3. Giuse Đinh Đồng Nguyên – Tử Nê – Bắc Ninh.
 4. Giuse Nguyễn Quý Tài – Dũng Vi – Bắc Ninh.
 5. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Dũng Vi – Bắc Ninh.
 6. Gioan Đặng Đình Văn – Lập Trí – Tây Nam.
 7. Cosma Hoàng Văn Giai – Xuân Lai – Nội Bài – Tây Nam
 8. Tôma Nguyễn Văn Quyền – Đại Lợi – Phúc Yên –Tây Nam.
 9. Đaminh Nguyễn Văn An – Đức Bản – Vân Cương – Tuyên Quang.
 10. Giuse Đỗ Ngọc Tráng – Thị Đáp Cầu – Bắc Ninh.
 11. Giuse Phạm Văn Vinh – Thị Đáp Cầu – Bắc Ninh.
 12. Giuse Trịnh Văn Dược – Thanh Giã – Bắc Giang.
 13. Giuse Nguyễn Văn Cung – Thanh Giã – Bắc Giang.
 14. Gioakim Nguyễn Văn Quý – Cổ Pháp – Bắc Giang.
 15. Giuse Trần Văn Trạng – Vinh Tiến – Tây Nam.
 16. Phanxicô Nguyễn Văn Hòa – Yên Sơn – Yên Lãng- Thái Nguyên
 17. Gioan Baotixita Nguyễn Văn Nghĩa – thôn Ấp Thượng – Nguyệt Đức – Bắc Ninh

Lm. Đặc trách 

Fx. Nguyễn Văn Huân