Tản mạn ơn gọi  Hòa an 2019

Các bạn trẻ ơi, trong những ngày nay lên mạng xã hội, tôi đọc được nhiều bài viết, nhiều câu chuyện, nhiều bài hát liên quan đến đời tu. Đời tu thật đa dạng và phong phú. Tôi giật mình nghĩ rằng tôi đã là sinh viên đại học năm thứ hai rồi mà tôi không biết gì về một lối sống đang tồn tại trong xã hội, mà tồn tại một cách bền vững nữa chứ. nhiều người bỏ hết cả danh vọng địa vị trong xã hội mà dấn thân. Một lối sống mà thiếu nó thế giới này không biết sẽ ra sao. Đó chính là đời sống tu trì dâng hiến cho Thiên Chúa và phục vụ anh chị em đồng loại. Trước đây, tôi chỉ nghĩ chủ quan rằng là đi tu là người không thích sống với con người thế gian này bỏ gia đình đi đến một nơi thanh vắng sống xa lánh thế gian và chết trong đơn côi mà thôi. Cho nên, việc đời tu không có một ấn tượng gì trong tư tưởng của tôi bởi đi tu chẳng để làm gì. Hôm nay, khi được tiếp xúc với nhiều bạn trẻ dấn thân cho đời tu, tôi cảm thấy lòng mình như trùng xuống, bởi quan sát những người đi tu, họ sống thật vui vẻ, dấn thân phục vụ con người, không màng lợi danh và bổng lộc. Họ là những con người thật đáng ngưỡng mộ. Vậy trong họ phải có những điếu xa lạ cao siêu thúc bách lắm chứ. Tôi đang thắc mắc nhiều điều về nhưng con người nay. có bạn trẻ mách nước là hãy đến với giáo xứ Hòa An ngày 12/05/2019 thì mọi thắc mắc của bạn về đời tu sẽ dần được sáng tỏ và biết đâu lòng bạn chẳng bừng cháy lên ơn gọi tu trì. Vì Thiên Chúa đang chờ bạn trả lời đó.  Các bạn ơi! Hòa An đang vẫy gọi. Đồng hồ đếm ngược rồi, chỉ còn 3 ngày nữa thôi đó. Mau lên đường Hòa An ơi.

SVCG