Home / Uncategorized / Tháng Chín – 2023

Tháng Chín – 2023

Ý cầu nguyện: Cầu cho những người đang sống bên lề xã hội: Xin cho những người đang sống bên lề xã hội, trong những điều kiện tồi tệ, không bị các tổ chức bác ái xã hội bỏ quên và loại trừ.

01 Thứ Sáu đầu tháng. 1 Tx 4,1-8 ; Mt 25,1-13. X  17   – 7  
02 Thứ Bảy đầu tháng. 1 Tx 4,9-11 ; Mt 25,14-30. X  18
03 CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Gr 20,7-9 ; Rm 12,1-2 ; Mt 16,21-27. (Không cử hành lễ thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh).

Xuân Hòa + Nhà Thánh Tự chầu Thánh Thể.

X  19

GIÁO HUẤN SỐ 41

SỰ CẦN THIẾT CỦA BÍ TÍCH RỬA TỘI (tt)

“Vì Đức Kitô đã chết cho tất cả mọi người, và vì ơn gọi tối hậu của con người thật sự là duy nhất, đó là ơn gọi bởi Thiên Chúa, nên chúng ta phải hiểu rằng, Chúa Thánh Thần ban cho mọi người khả năng được tham dự vào mầu nhiệm Vượt Qua, bằng cách nào đó chỉ có Chúa biết”. Bất kỳ ai, dù không biết Tin Mừng của Đức Kitô và không biết Hội Thánh của Người, nhưng tìm kiếm chân lý và thực thi ý muốn của Thiên Chúa theo như họ hiểu biết, thì có thể được cứu độ. Có thể giả thiết rằng, những người như vậy hẳn đã minh nhiên khao khát lãnh nhận bí tích Rửa Tội, nếu họ đã biết đến sự cần thiết của bí tích này.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1260).

04 Thứ Hai. 1 Tx 4,13-18 ; Lc 4,16-30. X  20
05 Thứ Ba. Thánh Tử Đạo Bắc Ninh: Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh, trùm họ; thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự, linh mục, tử đạo 1838. Lễ nhớ. Thánh Têrêsa Calcutta, nữ tu (Tr). 1 Tx 5,1-6.9-11 ; Lc 4,31-37. Đ  21
06 Thứ Tư đầu tháng. Cl 1,1-8 ; Lc 4,38-44. X  22
07 Thứ Năm đầu tháng. Cl 1,9-14 ; Lc 5, 1-11. X  23
08 Thứ Sáu. SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính. Mk 5,1-4a (hay Rm 8,28-30) ; Mt 1,1-16.18-23 (hay Mt 1, 18-23). Tr  24
09 Thứ Bảy. Thánh Phêrô Claver, linh mục.  Cl 1,21-23 ; Lc 6,1-5. X  25
10 CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Ed 33,7-9 ; Rm 13,8-10 ; Mt 18,15-20.

Ngọc Liễn + Thạch Đà chầu Thánh Thể.

X  26

GIÁO HUẤN SỐ 42

SỰ CẦN THIẾT CỦA BÍ TÍCH RỬA TỘI (tt)

Về các trẻ em chết mà chưa được lãnh bí tích Rửa Tội, Hội Thánh chỉ biết phó dâng các em cho lòng thương xót của Thiên Chúa, như Hội Thánh đã làm trong nghi lễ an táng dành cho các em. Thật vậy, lòng thương xót cao cả của Thiên Chúa, “Đấng muốn cho mọi người được cứu độ” (1 Tm 2,4) và lòng thương mến của Chúa Giêsu đối với trẻ em khiến Người đã nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng” (Mc 10,14) cho phép chúng ta hy vọng rằng, có một con đường cứu độ dành cho những trẻ em chết mà chưa chịu Phép Rửa. Hội Thánh cũng hết sức khẩn thiết kêu gọi, đừng ngăn cản các trẻ em không cho chúng đến với Đức Kitô nhờ hồng ân của bí tích Rửa Tội.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1261).

11 Thứ Hai. Cl 1,24–2,3 ; Lc 6,6-11.

Tưởng nhớ cha Phêrô Nguyễn Trọng Quý (tạ thế ngày 11-9-2020).

X  27
12 Thứ Ba. Danh Thánh Đức Maria. Cl 2,6-15 ; Lc 6,12-19. (Lễ Đức Mẹ (Tr): GI 4,4-7 [hay Ep 1,3-6.11-12] ; Lc 1,39-47). X  28
13 Thứ Tư. Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Cl 3,1-11 ; Lc 6,20-26. Tr  29
14 Thứ Năm. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính. Ds 21,4b-9 (hay Pl 2,6-11) ; Ga 3,13-17. Đ  30
15 Thứ Sáu. Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ. Dt 5,7-9 ; Ga 19,25-27 (hay Lc 2,33-35). Tr   01

– 8

16 Thứ Bảy. Thánh Cornêliô, giáo hoàng, tử đạo và thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. 1 Tm 1,15-17 ; Lc 6,43-49. Đ  02
17 CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Hc 27,3028,7 (hay Hr: Hc 27,3328,9) ; Rm 14,7-9 ; Mt 18,21-35. (Không cử hành lễ thánh Robertô Bellarminô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh và thánh Hildegardis Bingensis, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Thánh Emmanuel Nguyễn Văn Triệu, linh mục, tử đạo † 1798).

Vinh Tiến + Yên Tập (Bắc Giang) chầu Thánh Thể.

X  03

GIÁO HUẤN SỐ 43

ÂN SỦNG CỦA BÍ TÍCH RỬA TỘI

Những hiệu quả khác nhau của bí tích Rửa Tội được nói lên qua các yếu tố khả giác của nghi thức bí tích. Việc dìm xuống nước là biểu tượng của sự chết và việc thanh tẩy, nhưng cũng là biểu tượng của sự tái sinh và sự canh tân. Vậy hai hiệu quả chính là việc thanh tẩy tội lỗi và sự tái sinh trong Chúa Thánh Thần.

ĐỂ THA TỘI…

Nhờ bí tích Rửa Tội, tất cả mọi tội lỗi đều được tha: tội tổ tông và tất cả các tội cá nhân, cũng như tất cả các hình phạt do tội. Thật vậy, nơi những người đã được tái sinh, không còn gì ngăn cản họ bước vào Nước Thiên Chúa, dù là tội của ông Ađam, dù là tội của bản thân, dù là những hậu quả của tội, mà hậu quả nghiêm trọng nhất là phải xa lìa Thiên Chúa.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1262-1263).

18 Thứ Hai. Thánh Đaminh Vũ Đức Trạch (Đoài), linh mục, tử đạo † 1840. 1 Tm 2,1-8 ; Lc 7,1-10. X  04
19 Thứ Ba. Thánh Januariô, giám mục, tử đạo. 1 Tm 3,1-13 ; Lc 7,11-17. X  05
20 Thứ Tư. Thánh Anrê Kim Têgon, thánh Phaolô Chong Hasang và các bn, t đo. L nh. Thánh Gioan Charles Cornay Tân, linh mục, tử đạo † 1837. 1 Tm 3,14-16 ; Lc 7, 31-35. Đ  06
21 Thứ Năm. THÁNH MATTHÊÔ, TÔNG Đ, TÁC GI SÁCH TIN MNG. L kính. Thánh Phanxicô Xaviê Jaccard Phan, linh mục; thánh Tôma Trần Văn Thiện, chủng sinh, tử đạo † 1838. Ep 4,1-7.11-13 ; Mt 9,9-13. Đ  07
22 Thứ Sáu. 1 Tm 6,2c-12 ; Lc 8,1-3. X  08
23 Thứ Bảy. Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ. 1 Tm 6,13-16 ; Lc 8,4-15. Tr  09
24 CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Is 55,6-9 ; Pl 1,20c-24.27a ; Mt 20,1-16a.

Tưởng nhớ Đức cha Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến (tạ thế ngày 24-9-2006). Cộng đoàn Giáo phận cầu nguyện cho Đức cha và các Đấng tiền nhiệm.

Đình Tổ + Phúc Xuân chầu Thánh Thể.

X  10

GIÁO HUẤN SỐ 44

ÂN SỦNG CỦA BÍ TÍCH RỬA TỘI

ĐỂ THA TỘI… (tt)

Tuy nhiên, một số hậu quả tạm thời của tội vẫn còn tồn tại nơi người đã chịu Phép Rửa, như đau khổ, bệnh tật, sự chết, hoặc những mỏng dòn trong cuộc sống như tính tình yếu đuối, hoặc cả sự hướng chiều về tội mà Truyền thống gọi là dục vọng, hay nói cách ẩn dụ là “bùi nhùi nhóm lửa của tội”: “Dục vọng, được để lại để chúng ta chiến đấu, không có khả năng làm hại những ai không chiều theo nó mà còn mạnh mẽ chống lại nó nhờ ân sủng của Đức Kitô Giêsu. Hơn nữa, “không đoạt giải nếu không thi đấu theo luật lệ” (2 Tm 2,5).

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1264).

25 Thứ Hai. Er 1,1-6 ; Lc 8,16-18. X  11
26 Thứ Ba. Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo. Er 6,7-8.12b.14-20 ; Lc 8,19-21.

Lễ thánh Cosma, Bổn mạng Đức cha Giáo phận Bắc Ninh. Cộng đoàn Giáo phận cầu nguyện cho Đức cha.

X  12
27 Thứ Tư. Thánh Vinh Sơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ. Er 9,5-9 ; Lc 9,1-6. Tr  13
28 Thứ Năm. Thánh Venceslaô, tử đạo. Thánh Laurensô Ruiz và các bạn, tử đạo. Kg 1,1-8 ; Lc 9,7-9. X  14
29 Thứ Sáu. CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL. Lễ kính. Ngày Trung Thu. Cầu cho thiếu nhi. Đn 7.9-10.13-14 (hay Kh 12,7-12a) ; Ga 1,47-51. Tr  15
30 Thứ Bảy. Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Dcr 2,5-9.14-15a ; Lc 9,43b-45. Tr  16

 

About Nguyen Nguyen

Check Also

Giáo xứ Tiểu Lễ đón Thánh giá Đại hội Giới trẻ

Hòa chung niềm vui của toàn thể giáo phận trong năm chuẩn bị tổ chức …