Home / Uncategorized / Tháng Mười Một – 2023

Tháng Mười Một – 2023

Ý cầu nguyện: Cu cho Đức Thánh Cha Phanxicô: Xin cho Đức Thánh Cha Phanxicô, trong khi thi hành sứ vụ mục tử của mình, tiếp tục đồng hành trong đức tin với đoàn chiên đã được uỷ thác cho Ngài, nhờ Chúa Thánh Thần trợ giúp.

THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩa lành thánh (2 Mcb 12,45). Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

Sách Giáo Lý dạy: “Những ai chết trong ân sủng và ân nghĩa của Thiên Chúa, nhưng chưa được thanh tẩy cách trọn vẹn, thì tuy được bảo đảm về ơn cứu độ muôn đời của mình, vẫn phải chịu một sự thanh luyện sau khi chết, nhằm đạt được sự thánh thiện cần thiết để bước vào niềm vui thiên đàng” (GLHTCG, số 1030). “Chúng ta hãy cứu giúp họ và hãy tưởng nhớ đến họ. Nếu các con ông Gióp đã được thanh tẩy nhờ lễ hy sinh của cha họ, tại sao chúng ta lại có thể hoài nghi rằng của lễ chúng ta dâng cầu cho người chết sẽ không mang lại an ủi cho họ? Vậy chúng ta đừng ngần ngại cứu giúp những người đã ra đi và dâng những kinh nguyện cầu cho họ” (GLHTCG, số 1032).

01 Thứ Tư đầu tháng. CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Kh 7,2-4.9-14 ; 1 Ga 3,1-3 ; Mt 5,1-12a. (Được cử hành lễ trọng vào Chúa nhật ngày 29-10). Bài đọc Thường Niên (X): Rm 8,26-30 ; Lc 13,22-30.

Thánh Tử Đạo Bắc Ninh: Thánh Phêrô Almatô Bình, linh mục, tử đạo 1861. Lễ nhớ (Đ). (Bài đọc: lễ chung kính các thánh tử đạo). Thánh Giêrônimô Hermosilla Liêm, giám mục; thánh Valentinô Berrio Ochoa Vinh, giám mục, tử đạo † 1861.

Tr  18 

– 9

LƯU Ý:  Về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa (vườn thánh).

  1. 1. Từ trưa ngày Lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày lễ Cầu cho các tín hữu đã qua đời (lễ Cầu hồn), ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện, lãnh nhận ơn đại xá vào Chúa nhật trước hoặc Chúa nhật sau.
  2. Từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 11, các tín hữu thành kính đi viếng các nghĩa địa (vườn thánh), và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn, thì cũng được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn (trong tám ngày, mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi).
  3. Các ngày khác trong năm, khi đi viếng nghĩa địa và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 29).
02 Thứ Năm đầu tháng. CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI (LỄ CẦU HỒN). Tm  19

Theo Tông Hiến ngày 10-8-1915 của Đức giáo hoàng Bênêđitô XV, hôm nay mọi linh mục được phép cử hành hoặc đồng tế ba thánh lễ, miễn là cử hành vào các giờ khác nhau; có thể chỉ một ý lễ cho bất cứ ai và nhận bổng lễ, còn ngoài ra phải dành một lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng (không có bổng lễ với hai lễ này).

Trong mỗi thánh lễ, chọn các bài đọc trong Sách Bài Đọc cầu cho các tín hữu đã qua đời (Sách Bài Đọc các thánh lễ chung, v.v…, 1973, trang 225-249, hoặc Nghi lễ An táng và Thánh lễ cầu hồn, 1974, trang 61-106).

03 Thứ Sáu đầu tháng. Cầu cho các đấng bậc phục vụ trong Giáo phận Bắc Ninh đã qua đời.

Thánh Martinô Porres, tu sĩ. Thánh Phêrô Phanxicô Xaviê Neron Bắc, linh mục, tử đạo † 1860. Rm 9,1-5 ; Lc 14,1-6.

X  20
04 Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Carôlô Borrômêô, giám mục. Lễ nhớ. Rm 11,1-2a.11-12.25-29 ; Lc 14,1.7-11. Tr  21
05 CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Ml 1,14b2,2b.8-10 ; 1 Tx 2,7b-9.13 ; Mt 23,1-12. (Không cử hành lễ thánh Đaminh Đinh Đức Mậu, linh mục, tử đạo † 1858).

Bến Đông (Nội Bài) + La Tú chầu Thánh Thể.   

X  22

GIÁO HUẤN SỐ 50

ẤN TÍN THIÊNG LIÊNG

KHÔNG THỂ TẨY XÓA

Người chịu Phép Rửa, được tháp nhập vào Đức Kitô nhờ bí tích Rửa Tội, được nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Bí tích này ghi trên Kitô hữu một dấu chỉ thiêng liêng không thể tẩy xóa (ấn tín), một dấu chỉ cho thấy họ thuộc về Đức Kitô. Không một tội lỗi nào xóa được ấn tín này, mặc dù tội lỗi ngăn cản bí tích Rửa Tội mang lại những hiệu quả của ơn cứu độ. Bí tích Rửa Tội chỉ được ban một lần cho mãi mãi, nên không thể được tái ban.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1272).

06 Thứ Hai. Rm 11,29-36 ; Lc 14,12-14. X  23
07 Thứ Ba. Thánh Giasintô Castanéda Gia, linh mục; thánh Vinh Sơn Ferrê Phạm Hiếu Liêm, linh mục, tử đạo † 1773. Rm 12,5-16a ; Lc 14,15-24. X  24
08 Thứ Tư. Thánh Giuse Nguyễn Đình Nghi, linh mục; thánh Phaolô Nguyễn Ngân, linh mục; thánh Martinô Tạ Đức Thịnh, linh mục; thánh Martinô Trần Ngọc Thọ, trùm họ; thánh Gioan Baotixita Trần Ngọc Cỏn, lý trưởng, tử đạo † 1840. Rm 13,8-10 ; Lc 14,25-33. X  25
09 Thứ Năm. CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính. Ed 47,1-2.8-9.12 (hay 1 Cr 3,9c-11.16-17) ; Ga 2,13-22. Tr  26
10 Thứ Sáu. Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Rm 15,14-21 ; Lc 16,1-8. Tr  27
11 Thứ Bảy. Thánh Martinô, giám mục. Lễ nhớ. Rm 16,3-9.16.22-27 ; Lc 16,9-15. Tr  28
12 CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Kn 6,12-16 ; 1 Tx 4,13-18 (hay 1 Tx 4,13-14) ; Mt 25,1-13. (Không cử hành lễ thánh Jôsaphat, giám mục, tử đạo).

An Bài + Tiểu Lễ chầu Thánh Thể.

X  29

GIÁO HUẤN SỐ 51

ẤN TÍN THIÊNG LIÊNG

KHÔNG THỂ TẨY XÓA (tt)

Được tháp nhập vào Hội Thánh nhờ bí tích Rửa Tội, các tín hữu nhận được ấn tín bí tích, ấn tín này thánh hiến họ để lo việc phụng tự Kitô giáo. Ấn tín Phép Rửa làm cho họ có khả năng và đòi buộc họ phải phục vụ Thiên Chúa bằng việc tham dự sống động vào phụng vụ thánh của Hội Thánh và phải thực thi chức tư tế Phép Rửa của họ qua việc làm chứng bằng một đời sống thánh thiện và bằng một đức mến đầy hiệu năng.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1273).

13 Thứ Hai. Kn 1,1-7 ; Lc 17,1-6. X  01

-10

14 Thứ Ba. Thánh Stêphanô Théodore Cuénot Thể, giám mục, tử đạo † 1861. Kn 2,23–3,9 ; Lc 17,7-10. X  02
15 Thứ Tư. Thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Kn 6,1-11 ; Lc 17,11-19. X  03
16 Thứ Năm. Thánh nữ Margarita Scotland. Thánh Gertruđê, trinh nữ. Kn 7,228,1 ; Lc 17,20-25. X  04
17 Thứ Sáu. Thánh nữ Êlisabeth Hungari. Lễ nhớ. Kn 13,1-9 ; Lc 17, 26-37. Tr  05
18 Thứ Bảy. Cung hiến thánh đường thánh Phêrô và thánh đường thánh Phaolô. Kn 18,14-16 ; 19,6-9 ; Lc 18,1-8 (lễ hai thánh Tông Đồ: Cv 28,11-16.30-31 ; Mt 14,22-33). X  06
19 CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Cn 31,10-13.19-20.30-31 ; 1 Tx 5,1-6 ; Mt 25,14-30 (hay Mt 25,14-15.19-21).

KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (Đ). (HĐGM Việt Nam, khoá họp tháng 4-1991). Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo.

Kẻ Mốt + Tân An chầu Thánh Thể.

X  07

GIÁO HUẤN SỐ 52

ẤN TÍN THIÊNG LIÊNG

KHÔNG THỂ TẨY XÓA (tt)

“Ấn tín của Chúa” là dấu ấn Chúa Thánh Thần ghi trên chúng ta “để chờ ngày cứu chuộc” (Ep 4,30). “Bí tích Rửa Tội là dấu ấn của đời sống vĩnh cửu”. Tín hữu nào “gìn giữ dấu ấn” cho đến cùng, nghĩa là, trung thành với những đòi buộc của bí tích Rửa Tội của mình, thì có thể chết “với dấu chỉ của đức tin”, với đức tin của bí tích Rửa Tội của mình, trong sự mong đợi được vinh phúc hưởng kiến Thiên Chúa – đó là sự hoàn tất đức tin – và trong niềm hy vọng sống lại.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1274).

20 Thứ Hai. Thánh Phanxicô Xaviê Nguyễn Cần, thầy giảng, tử đạo † 1837. 1 Mcb 1,10-15.41-43.54-57. 62-64 ; Lc 18,35-43. X  08
21 Thứ Ba. Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ. Dcr 2,14-17 ; Mt 12,46-50. Tr  09
22 Thứ Tư. Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. 2 Mcb 7,1.20-31 ; Lc 19, 11-28. Đ  10
23 Thứ Năm. Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo. Thánh Côlumbanô, viện phụ. 1 Mcb 2,15-29 ; Lc 19,41-44. X  11
24 Thứ Sáu. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam. Lễ trọng. (CD 878/90). Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo. (Không cử hành lễ thánh Phêrô Borie Cao, giám mục; thánh Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm, linh mục; thánh Phêrô Vũ Đăng Khoa, linh mục, tử đạo 1838). Đ  12
25 Thứ Bảy. Thánh Catarina Alexanđria, trinh nữ, tử đạo. 1 Mcb 6,1-13 ; Lc 20,27-40. X  13
26 CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN. ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng. Bổn mạng Hội đồng Giáo xứ và Ban hành giáo Giáo phận Bắc Ninh. Ed 34,11-12.15-17 ; 1 Cr 15, 20-26.28 ; Mt 25,31-46. (Không cử hành lễ thánh Tôma Đinh Viết Dụ, linh mục; thánh Đaminh Nguyễn Văn Xuyên, linh mục, tử đạo † 1839).

Bến Cốc + Na Rì chầu Thánh Thể.

Tr  14

 

 

GIÁO HUẤN SỐ 53

TÓM LƯỢC VỀ BÍ TÍCH RỬA TỘI

Việc khai tâm Kitô giáo được thực hiện bằng ba bí tích: bí tích Rửa Tội khởi đầu cuộc sống mới; bí tích Thêm Sức củng cố đời sống đó; bí tích Thánh Thể nuôi dưỡng tín hữu bằng Mình và Máu Đức Kitô để biến đổi họ trong Người.

“Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm Phép Rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em” (Mt 28,19-20).

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1275-1276).

27 Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II. Đn 1,1-6.8-20 ; Lc 21,1-4. X  15
28 Thứ Ba. Thánh Anrê Trần Văn Trông, quân nhân, tử đạo † 1835. Đn 2,31-45 ; Lc 21,5-11. X  16
29 Thứ Tư. Đn 5,1-6.13-14.16-17.23-28 ; Lc 21,12-19. X  17
30 Thứ Năm. THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Rm 10,9-18 ; Mt 4,18-22. Đ  18

 

About Nguyen Nguyen

Check Also

Giáo xứ Tiểu Lễ đón Thánh giá Đại hội Giới trẻ

Hòa chung niềm vui của toàn thể giáo phận trong năm chuẩn bị tổ chức …