Thanh Giã: Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức

“ Lạy Chúa, xin gửi Thần Khí tới và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này”

Thanh Giã: Sáng 21/08/2015  các giáo xứ, giáo họ thuộc khu vực Lục Nam hân hoan chào đón cha tổng đại diện Giuse Nguyễn Đức Hiểu về dâng Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 147 em thuộc địa bàn Lục Nam. Cùng đồng tế với ngài, có cha quản hạt Giuse Nguyễn Văn Khiêm, và quý cha trong giáo phận.

Sau 3 năm học tập giáo lí và trải qua các kỳ kiểm tra sát hạch. Hôm nay, các em chính thức đủ điều kiện và xứng đáng lĩnh thụ Bí Tích Thêm Sức.

Đúng 09h 00’ Thánh Lễ được cử hành dưới sự trang nghiêm của toàn thể cộng đoàn.

Trong bài giảng cha tổng đại diện chia sẻ giúp các em hiểu sâu hơn về Chúa Thánh Thần, “ Đấng ban sự sống, Đấng làm cho con người thay đổi, Đấng duy trì sự hiệp nhất” . Chúa Thánh Thần cũng chính là ngọn lửa tình yêu, qua sự hun đúc và hoạt động của Ngài trong mỗi chúng ta, giúp ta được nuôi dưỡng, trưởng thành và triển nở Đức tin qua đời sống bác ái, yêu thương mọi người.

Sau bài giảng, cha tổng đại diện mời cộng đoàn và cách riêng các em sắp lãnh nhận bí tích Thêm Sức lặp lại lời tuyên xưng đức tin, quyết tâm từ bỏ cám dỗ của ma quỷ. Cha xứ Đaminh mời quý cha cùng ban bí tích với tổng đại diện Giuse cử hành nghi thức ban bí tích Thêm Sức qua việc đặt tay, xức dầu trên từng ứng viên. Đây là giây phút quan trọng nhất được các em mong chờ trong suốt nhiều năm qua.

Thánh lễ  trong sự vui mừng hân hoan của toàn thể cộng đoàn, đặc biệt là các em mới được lãnh nhận bí tích Thêm Sức. Tiếp sau đó một em đại diện có lời cám ơn đến toàn thể cộng đoàn phụng vụ. Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn nâng đỡ và che chở cho các em trong cuộc đời hôm nay và mai sau.

2 3 6 7 8 9 13 14 15

Thoan Nguyễn

Tin liên quan