Thành lập đoàn thiếu nhi Thánh Thể Đại Lãm

Đại Lãm ngày 20/04/2015:  Trong những ngày cả Giáo Hội hân hoan mừng Chúa Giê su Phục sinh. Dưới sự kêu mời của đức cha giáo phận, sự quan tâm của cha tuyên uý liên đoàn. Giáo xứ Đại Lãm long trọng tổ chức thánh lễ ra mắt xứ đoàn thiếu nhi Thánh Thể Maria Trinh Vương, với 146 các em thiếu nhi được chia làm bốn nghành: Chiên Con, Âú, Thiếu, Nghĩa, 17 huynh trưởng, 4 sơ trợ uý. Trong thánh lễ  cũng có sự hiện diện của ban bảo trợ huynh trưởng.

Đoàn thiếu nhi Đại Lãm được thành lập vào mùa thu năm 1994,  với sự linh hướng của cha Giuse Nguyễn Huy Tảo, sự dạy dỗ và đào tạo của quý cha dòng Chúa Cứu Thế, qúy sơ dòng Đức Bà Truyền Giáo. Đoàn lúc đầu thành lập có tới gần 700 các em thiếu nhi và gần 60 giáo lý viên, sinh hoạt theo Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể. trải qua biết bao thăng trầm đoàn vẫn duy trì đến ngày hôm nay và vẫn ao ước được chính thức ra mắt trong phong trào thiếu nhi Thánh Thể Giuse Hoàng Lương Cảnh.

Về hiệp dâng thánh lễ ra mắt xứ đoàn hôm nay có cha tuyên uý liên đoàn Giuse Đinh Đồng Ngôn, cùng quý cha trong giáo phận. Đến tham dự thánh lễ còn có anh chị em huynh trưởng các giáo xứ bạn.

Trong bài giảng, cha Giuse Nguyễn Hoàng Ân nhấn mạnh đến vai trò trách nhiệm của các em thiếu nhi khi chính thức đươc tham gia vào phong trào: cầu nguyện, rước lễ, hy sinh và làm việc tông đồ.

Nghi thức ra mắt ban phụ huynh, ban bảo trợ. Sau đó là nghi thức tuyên hứa và nhận khăn quàng của các em thiếu nhi, các anh chị huynh trưởng, ban chấp hành xứ đoàn và quý sơ trợ úy.

Cuối thánh lễ một em thiếu nhi đã đại diện nói lên lời cám ơn đức cha giáo phận, quý cha và toàn thể cộng đoàn đang hiện diện trong thánh lễ.

Sau đây chúng con có đôi dòng thơ  nói lên tâm tình thiếu nhi Đại Lãm:

Hôm nay ra mắt xứ đoàn

Thiếu nhi Đại Lãm hân hoan vui mừng

Kính mẹ bảo trợ Trinh Vương

Đức cha giáo phận người thương con cùng

Chín tư cha Tảo vun trồng

Cha Ân, cha Hạnh sẵn lòng nhủ khuyên

Cha Ngôn, cha Toản, cha Viên

Cha Thiều, cha phó, thầy Toàn quan tâm

Anh Trường chủ Tịch đích thân

Huấn luyện kỹ thuật chúng con xứ đoàn

Trở thành trò giỏi con ngoan

Mến yêu Thánh Thể Chúa ban nên người

Tạ ơn các đấng đương thời

Cám ơn cha mẹ và người đỡ nâng

Chúng con xin hứa siêng năng

Chăm ngoan học giỏi vâng lời người trên.

IMG_0615 IMG_0666 IMG_0672 IMG_0674 IMG_0685 IMG_4960 IMG_4966

 Nguyễn Hoà