Thánh lễ bế giảng sa mạc huynh trưởng chuyên biệt về giáo lý, Thánh kinh

Bắc Ninh: Sáng thứ 7 ngày 17/06/2016 tại nhà thờ chính tòa  Bắc Ninh, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt SJ. – giám mục giáo phận Bắc Ninh chủ tế thánh lễ bế mạc khóa sa mạc chuyên biệt về giáo lý và Kinh Thánh. Trong thánh lễ, đức cha cũng chủ trì nghi thức tuyên hứa và trao khăn cho 3 huấn luyện viên đầu tiên của phong trào thiếu nhi Thánh Thể. Đồng tế với ngài có cha Giuse Đinh Đồng Ngôn – tuyên úy liên đoàn Giuse Hoàng Lương Cảnh, cha Giuse Nguyễn Đình Phán tân linh mục, cùng hiệp dâng thánh lễ có quý thầy, quý sơ, quý trưởng và cộng đoàn giáo dân.

            Khóa sa mạc huấn luyện chuyên biệt về giáo lý và Kinh Thánh diễn ra từ ngày 13-18/06/2016 tại trung tâm mục vụ giáo phận Bắc Ninh, có 89 anh chị huynh trưởng tham gia khóa học này. Các sa mạc sinh được tham gia các bài khóa về kỹ năng sư phạm, tiếp cận sâu hơn với các kiến thức về giáo lý hội thánh Công Giáo, Kinh Thánh.

            Trong bài giảng Đức cha Cosma qua gương ngôn sứ Dacaria ngài mời gọi các huynh trưởng hãy là “Ngôn sứ của Đấng tối cao, đi trước Chúa và mở lối cho người” trong công việc mục vụ các em thiếu nhi là tương lai của giáo phận. Ngài cũng nói các con “đừng lo lắng” hãy cứ đi tìm các em thiếu nhi để đưa các em về với Đức Kito.

            Sau bài giảng là nghi thức thăng cấp, tuyên hứa và trao khăn huấn luyện viên, huynh trưởng cấp 3. Đây là ba huấn luyện viên đầu tiên của Liên đoàn thiếu nhi Thánh Thể Giuse Hoàng Lương Cảnh, đánh dấu một bước phát triển mới của phong trào tại giáo phận.

            Kết thúc thánh lễ, một lần nữa Đức cha Cosma tiếp tục mời gọi các bạn huynh trưởng hãy là ngôn sứ của Đức Kito, dấn thân trong công việc phục vụ các em thiếu nhi.

1 (304) (FILEminimizer) IMG_1476 (FILEminimizer) IMG_1564 (FILEminimizer) IMG_1583 (FILEminimizer) IMG_1588 (FILEminimizer) IMG_1601 (FILEminimizer) IMG_1607 (FILEminimizer) IMG_1612 (FILEminimizer) IMG_1614 (FILEminimizer) IMG_1625 (FILEminimizer)

LĐ Giuse Hoàng Lương Cảnh