Thánh lễ bổn mạng thiếu nhi và chầu Thánh Thể cầu nguyện cho Đại hội tại giáo họ Bến Đông - Thường Thắng

Hôm nay ngày 16/11, Thánh lễ mừng kính bổn mạng của Thiếu Nhi Thánh Thể giáo họ Bến Đông, lễ Đức Mẹ Dâng Mình trong Đền Thờ, đã diễn ra. Vào lúc 18h30, trước thánh lễ, các bạn thiếu nhi đã dâng lên Mẹ Maria những đoá hoa thân yêu để kính Mẹ. Sau đó, đúng 19h00, cha xứ Giuse Nguyễn Văn Vẻ cùng với cộng đoàn đã long trọng hiệp dâng thánh lễ cầu cho Thiếu Nhi Thánh Thể nhận Mẹ Maria Dâng Mình trong Đền Thờ làm bổn mạng.

Mở đầu Thánh lễ, cha đã cầu nguyện riêng cho các bạn Thiếu Nhi Thánh Thể luôn hăng say tìm hiểu, học hỏi và sống Lời Chúa. Bài Đọc 1 theo sách ngôn sứ Da-ca-ri-a đã cho chúng ta biết tất cả chúng ta đều phải thinh lặng trước nhan thánh Đức Chúa, và hãy reo hò vì chính Chúa sẽ đến ở giữa chúng ta.