Thánh lễ mừng kỷ niệm 2 năm thành lập xứ đoàn TNTT Vân Tập

Ngày 06. 07 .2015, xứ đoàn thiếu nhi Thánh Thể (TNTT) Tô-ma Tông đồ – thuộc hiệp đoàn Đức Mẹ Lên Trời, giáo họ Vân Tập, giáo xứ Vĩnh Yên – giáo hạt Tây Nam, được thành lập đến nay tròn 2 tuổi (02.07.2013). Xứ đoàn được duy trì và phát triển bởi 3 trợ tá và 13 huynh trưởng. Xứ đoàn Tô-ma Tông đồ đến nay có 167 đoàn sinh, trong đó ngành nghĩa sỹ 53 đoàn sinh , ngành thiếu 52 đoàn sinh, ngành ấu 30 đoàn sinh, ngành chiên non 37 đoàn sinh.

Sau 2 năm thành lập, xứ đoàn không ngừng đổi mới và thăng tiến. Ngày hôm nay, xứ đoàn TNTT Tô-ma Tông đồ kết hợp nhiều sự kiện quan trọng, mừng kính thánh quan thầy Tô-ma, kỷ niệm 2 năm thành lập xứ đoàn, và trong thánh lễ còn có nghi thức nâng khăn cho các đoàn sinh – do cha tuyên úy liên Đoàn Giuse chủ sự. Trong ngày lễ các em được vui chơi và sinh hoạt cùng với nhau, qua biến cố này đánh dấu sự trưởng thành của xứ đoàn.

Về chủ tế thánh lễ có cha tuyên úy liên đoàn TNTT Giu-se Hoàng Lương Cảnh Giuse Đinh Đồng Ngôn, cùng đồng tế có cha trưởng ban nghiên huấn Liên đoàn Phêrô Đỗ Công Viên – tuyên úy Hiệp đoàn Đức Mẹ Lên Trời, hai cha phụ tá F.x Ngô Quang Khải, cha G.r.M Vũ Xuân Tường.

Hy vọng một tương lai sẽ có nhiều nét đẹp trong chương trình đào tạo và huấn luyện cách tiệm tiến của xứ đoàn Tô-ma Tông Đồ sẽ giúp cho các em trở nên người Ki-tô hữu sống đạo tốt hơn sau này.

01 (4) 01 (6) 01 (9) 01 (12) 01 (16) 01 (17) 21

Giuse Đỗ Công Viên

Tin liên quan