Thánh vịnh đáp ca Chúa nhật 14 thường niên

https://youtu.be/bkFyWj7TkNo

https://youtu.be/mp9X7KZqgLk

https://youtu.be/JUwqWqvQoJs

Lm. Thái Nguyên