Thánh vịnh đáp ca Chúa nhật 16 thường niên

https://youtu.be/zIbrMznZl0k

https://youtu.be/kDdrzFqc8pY

Lm. Thái Nguyên