Thánh vịnh đáp ca Chúa nhật 20 thường niên

https://youtu.be/tAhAenmJXpM

https://youtu.be/ZiQ38uikDVI

Lm. Thái Nguyên