Thánh vịnh đáp ca Chúa nhật 22 thường niên

https://youtu.be/n7xBdjY7quQ

https://youtu.be/yRSZHNwpQdc

https://youtu.be/bXbqAiAOZ5M

Lm. Thái Nguyên