Thánh vịnh đáp ca Chúa nhật 28 thường niên năm A

https://youtu.be/zIbrMznZl0k

https://youtu.be/3JMJ_Wvu108

Lm. Thái Nguyên