Thánh vịnh đáp ca Chúa nhật 3 mùa vọng

Thánh vịnh đáp ca Chúa nhật 3 mùa vọng trùng với lễ Đức Mẹ Mân Côi

YouTube player

Lm. Thái Nguyên