Thánh vịnh đáp ca Chúa nhật 31 thường niên

https://youtu.be/Qr79H2jRSRU

Lm. Thái Nguyên