Thánh vịnh đáp ca Chúa nhật 7 thường niên

https://youtu.be/bSujF6TD_lI

https://youtu.be/6-gcc_1A3w0

Lm. Thái Nguyên