Thánh vịnh đáp ca Chúa Nhật II mùa Chay

https://youtu.be/N7dywEJY2NE

https://youtu.be/GulKNnB9Mmg

https://youtu.be/gCrmh0TlVHU

Lm. Thái Nguyên