Thánh vịnh đáp ca Chúa Nhật VI Mùa Phục Sinh

https://youtu.be/pKbUmiSWfvc

https://youtu.be/1mZkhJcHm1I

https://youtu.be/0j0mRzt_O30

Lm. Thái Nguyên