Thánh vịnh đáp ca lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh

https://youtu.be/NTmFvZPGdhA

https://youtu.be/uhSJz1_kCK0

Lm. Thái Nguyên