Thánh vịnh đáp ca lễ tro và Chúa nhật 1 mùa chay

https://youtu.be/35wPS2wk7bk

https://youtu.be/KgCobAvfdAE

Lm. Thái Nguyên