Thánh vịnh đáp ca thứ tư lễ Tro và Chúa nhật I mùa Chay

https://youtu.be/35wPS2wk7bk

https://youtu.be/2YxgT–APjc

Lm. Thái Nguyên