Thánh vịnh đáp ca tuần 4 mùa Chay

https://youtu.be/g5h-iz201rU

https://youtu.be/zIbrMznZl0k

https://youtu.be/GUhd8Em8auQ

Lm. Thái Nguyên