Thiếu nhi liên xứ Bắc Giang – Núi Ô thi tìm hiểu giáo lý

Ngày 12/3/2023, liên xứ Bắc Giang – Núi Ô đã tổ chức chương trình tìm hiểu và thi đua về giáo lý Thêm Sức tại Nhà thờ xứ Núi Ô. Với chủ đề ” Hãy làm cho Ngài lớn lên”, chương trình đã quy tụ hơn 200 em thiếu nhi thuộc năm giáo họ: Núi Ô, Cổ Pháp, Sơn Thủy, Cầu Chính, Bắc Giang.

Chương trình này gồm 2 phần chính: buổi sáng là Thánh lễ và trò chơi thi đua. Buổi chiều là thi giáo lý, chầu Thánh Thể và lửa trại.

Đúng 8 giờ, cha phụ tá Giuse Nguyễn Văn Hiến chủ sự thánh lễ Chúa nhật thứ III Mùa Chay và khai mạc chương trình giao lưu tìm hiểu giáo lý.

Cuối Thánh lễ, cha phụ tá chúc cho các em thiếu nhi có ngày vui chơi ý nghĩa, mỗi ngày chăm ngoan đến nhà thờ, đến lớp giáo lý học hỏi về Chúa để đời sống đức tin mỗi ngày một lớn lên.

Khởi đầu buổi chiều là giờ Chầu Thánh Thể. Đây là giây phút, các bạn thiếu nhi lắng đọng tâm hồn và dâng Chúa những lời cầu nguyện. Tiếp sau đó là phần thi giáo lý nhằm giao lưu, học hỏi kiến thức giáo lý, gây dựng tinh thần đoàn kết yêu thương trong liên xứ. Kết thúc ngày là các bạn thiếu nhi quầy quần bên ánh lửa. 

Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn ơn lành hồng phúc trên cha xứ, cha phụ tá, quý dì Đức Mẹ Hiệp Nhất, quý trưởng, quý Ban hành giáo, quý phụ huynh và toàn thể mọi người. 

Trần Dinh