Thiếu nhi Thánh Thể đoàn Thường Lệ, Nội Bài và Bến Cốc ngắm giao lưu

Vào 18 giờ 30, thứ Hai, ngày 18.3.2024, anh chị huynh trưởng và thiếu nhi của các Đoàn thiếu nhi Thánh Thể Thường Lệ, Nội BàiBến Cốc đã tổ chức giao lưu Ngắm Mười lăm sự thương khó Đức Chúa Giêsu tại nhà thờ giáo xứ Thường Lệ.

Nơi mười lăm sự thương khó, Đức Giê-su, là Thiên Chúa chúng ta, đã mang lấy thân phận yếu đuối mỏng manh, đã mang lấy tội của nhân loại, để cho con người chúng ta được sống và được cứu độ.

Cuộc hội ngộ giao lưu ngắm sự thương khó này là cuộc gặp gỡ của tình yêu, qua bàn tay quan phòng của Thiên Chúa chí tôn! Cuộc gặp gỡ này còn giúp đời sống đức tin của mỗi tín hữu của mỗi anh chị huynh trưởng và các bạn thiếu nhi, khi cùng bước với Đức Giêsu qua các chặng đường khổ giá, biết nhìn lên Thánh Giá Chúa, mà nhìn nhận lại thân phận yếu đuối, tội lỗi của con người! Từ đó, mỗi chúng ta biết sám hối ăn năn, xin Chúa tha thứ những lầm lỗi thiếu xót, và ban cho chúng con biết noi gương Ngài, sống hy sinh phục vụ, sống yêu thương và trở thành người Ki-tô hữu trung thành của Chúa!

Ngày hôm nay đã đọng lại biết bao nhiêu tâm tư của mỗi chúng ta! Xin Thiên Chúa là Đấng giàu Lòng Thương Xót luôn đồng hành với mỗi tín hữu trong Mùa Chay thánh này và trong suốt cuộc đời.

BTT Thường Lệ