Thiếu nhi Thánh Thể: Sa mạc Hừng Đông Vươn Lên XX

Sáng thứ 6 ngày 23/06/2017 cha tuyên úy Giuse Đinh Đồng Ngôn – Tuyên úy Liên đoàn TNTT Giuse Hoàng Lương Cảnh giáo phận Bắc Ninh chủ tế thánh lễ bế mạc sa mạc Hừng đông – vươn lên XX, chủ sự nghi thức tuyên hứa và trao khăn cho các huynh trưởng và dự trưởng. Cùng đồng tế có cha tuyên úy Đaminh Nguyễn Minh Tân – Tuyên úy Hiệp đoàn TNTT Gioan Tông Đồ giáo hạt Thái Nguyên. Hiệp dâng thánh lễ có quý thầy, quý sơ trợ úy, quý trưởng trong ban huấn luyện các bạn sa mạc sinh và cộng đoàn giáo xứ.

Sa mạc Hừng đông – vươn lên lần thứ 20 được hiệp đoàn Gioan Tông Đồ tổ chức tại giáo xứ Thái Nguyên, diễn ra từ 20-23/06/2017, quy tụ 85 sa mạc sinh đến từ các xứ đoàn trong giáo hạt Thái Nguyên.

 Trong bài giảng lễ Thánh Tâm cha Đaminh vui mừng chia sẻ và mời gọi các bạn sa mạc sinh đến với sứ vụ làm tông đồ cho giới trẻ. Ngài cũng nhắn nhủ “Bất kỳ làm việc gì, dạy điều gì các con hãy nhớ và đặt trái tim của Chúa Giê-su vào những điều đó

Sau bài giảng là nghi thức tuyên hứa và trao khăn cho các Dự trưởng và Huynh trưởng.  Chiếc khăn huynh trưởng các sa mạc sinh đeo trên vai là thành quả học tập của các bạn sau khóa học, cũng là bước đệm để các bạn phục vụ các em thiếu nhi được trọn vẹn hơn.

 Cuối thánh lễ là phần trao quà thi đua của các đội trong sa mạc vừa qua và nghi thức hạ cờ bế mạc sa mạc.

BTT TNTT