Thiếu nhi Thánh Thể: Sa mạc tông đồ đội trưởng Giô – suê

“Chúng ta hãy nêu gương cho anh em” là chủ đề của sa mạc Giô-suê – tông đồ đội trưởng. Sa mạc Giô-suê là sa mạc thực hành dành cho tông đồ đội trưởng do liên đoàn thiếu nhi Thánh Thể Giu-se Hoàng Lương Cảnh giáo phận Bắc Ninh tổ chức từ ngày 27-28/08/2016 tại giáo họ Minh Tân, giáo xứ Lập Trí, giáo hạt Tây Nam quy tụ gần 1500 em tông đồ đội trưởng đến từ các xứ đoàn trong giáo phận.

Sa mạc tông đồ đội trưởng Giô – suê (pdf)

IMG_0076 (FILEminimizer) IMG_0088 (FILEminimizer) IMG_6588 (FILEminimizer) IMG_6593 (FILEminimizer) IMG_6599 (FILEminimizer) IMG_6640 (FILEminimizer) IMG_6662 (FILEminimizer) IMG_6682 (FILEminimizer) IMG_6685 (FILEminimizer) IMG_6694 (FILEminimizer) IMG_6723 (FILEminimizer) IMG_6726 (FILEminimizer) IMG_6774 (FILEminimizer) IMG_6841 (FILEminimizer) IMG_7084 (FILEminimizer) IMG_7092 (FILEminimizer) IMG_7137 (FILEminimizer) IMG_7197 (FILEminimizer) IMG_7515 (FILEminimizer) IMG_7556 (FILEminimizer) IMG_7559 (FILEminimizer) IMG_7568 (FILEminimizer) IMG_7997 (FILEminimizer) IMG_8017 (FILEminimizer)

 

TTTN Thánh Thể