Nữ thỉnh sinh Đaminh Bắc Ninh: Chương trình Radio số 5

CHƯƠNG TRÌNH RADIO SỐ 5 THỈNH SINH ĐAMINH BẮC NINH

Ai ơi Dòng Nữ Đaminh

Dì xinh Dì đẹp đi tu hết à

Nhìn ai cũng thật hiền hoà

Trao ban tình Chúa chan hoà mọi ơi

Gặp con Dì cười thật tươi

Làm con hạnh phúc vui hơn được quà

Làm con đỡ nhớ mẹ cha

Đaminh Bắc Ninh như nhà của con.

Mọi người theo dõi link youtube nhà mình nhé:

Nữ thỉnh sinh Đaminh