Thông báo chuẩn bị kỷ niệm 15 năm của Liên đoàn thiếu nhi Thánh Thể Giuse Cảnh

Để hiệp thông với Hội Thánh trong năm Cầu Nguyện, Liên đoàn TNTT Giuse Hoàng Lương Cảnh chúng ta cũng mời gọi tất cả Liên Đoàn: các Hiệp đoàn, đoàn và mọi thành viên trong PT TNTT, hướng đến kỷ niệm 15 năm thành lập, với chủ đề “XIN DẠY CHÚNG CON CẦU NGUYỆN” (Lc 11,1).
Liên đoàn Giuse Hoàng Lương Cảnh, giáo phận Bắc Ninh
THÔNG BÁO
Kính thưa quý cha, quý trưởng các Hiệp đoàn, đoàn!
Để chuẩn bị cho Năm Thánh 2025, các Giáo phận được mời gọi cổ võ những giây phút cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn. Để hiệp thông với Hội Thánh trong năm Cầu Nguyện, Liên đoàn TNTT Giuse Hoàng Lương Cảnh chúng ta cũng mời gọi tất cả Liên Đoàn: các Hiệp đoàn, đoàn và mọi thành viên trong PT TNTT, hướng đến kỷ niệm 15 năm thành lập, với chủ đề “XIN DẠY CHÚNG CON CẦU NGUYỆN” (Lc 11,1).
Để mời gọi tất cả mọi người học biết cầu nguyện với Chúa, để yêu mến cầu nguyện, cầu nguyện nhiều hơn, và phát triển mối tương quan với Chúa hơn. Qua đó giúp cho đời sống của mỗi người được phát triển, bình an, và trở nên những chứng nhân của Chúa giữa đời.
Vì thế, tôi mời gọi tất cả các Huynh Dự Trưởng và các em trong tất cả xứ đoàn trong Giáo Phận:
1. Mở các chiến dịch với chủ đề liên quan đến việc cầu nguyện. (vd: hãy cầu nguyện liên lỷ; trung thành trong cầu nguyện: nói chuyện với Chúa; Đối thoại với Chúa; Kinh Lạy Cha; Một phút với Chúa; Chúc tụng, tạ ơn, cầu xin Chúa;… (dựa vào các đoạn Lời Chúa: người bạn quấy rầy (Lc 11,5-8) Cứ xin thì sẽ được (Mt 7,7-11; Lc 11,9-13); quan tòa bất chính và bà góa quấy rầy (Lc 18,1-8) Dụ ngôn người thu thuế và người pharisêu cầu nguyện (Lc 18,9-14)…
2. Thực hiện các chương trình mà Liên Đoàn đã đưa ra để hiệp thông với Giáo phận, với Liên Đoàn.
3. Dạy dỗ, hướng dẫn các em TNTT về việc cầu nguyện. Cầu nguyện là gì? Cầu nguyện thế nào? Khi nào? với ai? với mục đích gì?….
4. Thực hành cầu nguyện nơi trường học, nơi học giáo lý, gia đình,…
5. Thực hành cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, với ý chỉ từng tháng. (đọc 1 kinh lạy Cha, 10 kinh kính Mừng, 1 kinh sáng danh, và ý cầu nguyện trong tháng).
6. Tổ chức học thi Giáo lý Kinh Thánh, TM Mác cô; Kinh Thánh Bàn Trà và Giáo lý trong các xứ đoàn, đoàn; giúp cho đoàn thăng tiến về kiến thức và phong trào.
Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể, Huynh Trưởng Tối Cao, Lý tưởng của Phong Trào ban ơn thêm sức cho quý cha, quý trưởng và toàn thể mọi người! Amen!
PTULĐ. Lm Phêrô Nguyễn Văn Dương

Tin liên quan